Tjenester

Tjenester

Flere frivillige organisasjoner opplever at det har blitt vanskeligere å rekruttere frivillige til ulike verv og oppgaver.

Dette kan fort medføre at det er en del viktige administrative oppgaver som ikke blir gjort, fokuset er, naturlig nok, på aktivitet! Tiden strekker ikke til.

Det er her Klubbkonsulenten AS kan hjelpe, vi kan gjøre jobben for deg! Her følger en oversikt over noen av tjenestene vi tilbyr, har du andre behov, ta kontakt!

Notebook Office Business Journal - 4608x3456 (1)

Søknader

Av Bror Skrede | 26/08/2019

Utforming av søknader De fleste lag og forening er basert på dugnadsarbeid og frivillig innsats og har medlemsavgifter som viktigste inntekt. Dette kan være utfordrende dersom man har ulike former for investeringer man ønsker eller behøver å gjøre. Heldigvis finnes

Hjemmeside og sosiale medier

Av Bror Skrede | 27/08/2019

Klubbkonsulenten kan hjelpe med innholdsproduksjon (tekst og foto) til klubbens/organisasjonens hjemmeside og sider på sosiale medier. Vi kan også være behjelpelige med opprettelse av hjemmesider og profiler/sider i ulike sosiale medier. Trenger dere en webredaktør som sørger for at det

Organisasjonsbygging

Av Bror Skrede | 27/08/2019

I organisasjoner som baseres på frivillighet er det viktig å ha administrativ orden. Håndbøker, planer, retningslinjer, lover og reglement er viktig å ha på plass, for å gjøre organisasjonshverdagen lettere. Å ha ulike retningslinjer og rutiner dokumentert, kan forhindre tidsstjelende

Daglig drift

Av Bror Skrede | 27/08/2019

Har dere behov for hjelp med administrative oppgaver for å få den daglige driften til å gå rundt? Klubbkonsulenten AS kan hjelpe dere med de aller fleste administrative oppgaver som må utføres for å få driften til å gå rundt