Velkommen til Klubbkonsulenten AS


Vi hjelper frivillige organisasjoner med administrative oppgaver.

Daglig drift

Har dere behov for hjelp med administrative oppgaver for å få den daglige driften til å gå rundt? Klubbkonsulenten AS kan hjelpe dere med de aller fleste administrative oppgaver som må utføres for å få driften til å gå rundt

Les mer

Organisasjonsbygging

I organisasjoner som baseres på frivillighet er det viktig å ha administrativ orden. Håndbøker, planer, retningslinjer, lover og reglement er viktig å ha på plass, for å gjøre organisasjonshverdagen lettere. Å ha ulike retningslinjer og rutiner dokumentert, kan forhindre tidsstjelende

Les mer

Hjemmeside og sosiale medier

Klubbkonsulenten kan hjelpe med innholdsproduksjon (tekst og foto) til klubbens/organisasjonens hjemmeside og sider på sosiale medier. Vi kan også være behjelpelige med opprettelse av hjemmesider og profiler/sider i ulike sosiale medier. Trenger dere en webredaktør som sørger for at det

Les mer